Chính sách bảo hành

Trong trường hợp xảy ra sai lỗi, tất cả những sản phẩm sai lỗi do Đại Minh (hàng chất lượng không như cam kết, in sai,…) đều sẽ được sản xuất lại hoặc đền bù theo thỏa thuận 2 bên.